Grąžinimo taisyklės

UAB "DELONA" vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles: Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais.

Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės, Valstybės žinios, 2001-07-07, Nr. 58-2105